Voorjaar 2015

Duindoornnieuws voorjaar 2015

Verdergaand op het thema “De genezende kracht in de mens” was er op 13 december 2014 een middag met Ivo de Kroon (spraak). Waarschijnlijk was de drukke decembermaand en het laat verschijnen van de Stroom mede oorzaak van het feit dat er maar weinig deelnemers waren. Toch was het een mooie middag waarbij we fijn geoefend hebben met adem en stem en we de kwaliteiten van de verschillende klinkers en medeklinkers konden proeven.

Op dinsdag 20 januari was er jaarvergadering. Heel fijn dat er een aantal leden aanwezig waren en er zinvolle feedback werd gegeven. In volgende nieuwsbrief verslag hierover.

Wij zijn opgetogen over het initiatief van De Zalen in de Riouwstraat. Wij vonden het een fijne plek om te zijn zowel voor de middag met Ivo de Kroon (rode zaal) als voor de jaarvergadering (vergaderruimte, roze zaal).

Op eerdere bijeenkomsten en op de jaarvergadering kwam het belang van aandacht voor preventie aan bod. In verband hiermee willen we jullie nog attenderen op de cursussen euritmie die gegeven worden in De Zalen door Elsemarie ten Brink: “Vitaal in De Zalen” en “Euritmiecursus voor ouderen”

Voor meer informatie, zie de website van De Zalen of info@dezalen.nl / 070 3550039

Het is niet gelukt dit voorjaar voor het verschijnen van deze Stroom nog een activiteit te plannen. Voor het najaar hebben we een 3-tal bijeenkomsten over gezondheid/zorg in de planning in samenwerking met het Studiecentrum voor antroposofie. Hierover alle info in volgende nieuwsbrief.

Om niet afhankelijk te zijn van de data waarop Stroom verschijnt, zou het handig zijn informatie over activiteiten ook per e-mail te kunnen verspreiden. Indien u dat wenst, kan u uw e-mail adres doorgeven via duindoorn@antroposana.nl met de vermelding: Ik word graag op de hoogte gehouden van de activiteiten georganiseerd door Duindoorn. We zijn ook bezig met een website voor Duindoorn waarop we activiteiten kunnen aankondigen.

Hebt u als lid wensen of suggesties rond thema’s of sprekers voor de te organiseren activiteiten, horen wij dat graag.

Ellen Bähr en Helene Michielsen
duindoorn@antroposana.nl / 070 7371333