Zomer 2015

Duindoornnieuws zomer 2015

Beste leden,

De zomer is officieel begonnen. Nog enkele weken en de schoolvakantie begint. Zoals aangekondigd in vorige nieuwsbrief komen er na de zomermaanden 3 avonden in samenwerking met het Studiecentrum voor antroposofie.

Woensdag 30 september: Roel Amons en Susanne van Tuil, huisartsen.
Woensdag 28 oktober: Ingrid van Berckelaer, apotheker bij Weleda.
Woensdag 25 november: Toke Bezuijen, verpleegkundige.

De avonden beginnen om 20.15u en zullen doorgaan in de Zalen, Riouwstraat 1, in de Rode Zaal. Er zal ruime mogelijkheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer info kan u begin september op bovenstaande website kijken of u kan ons mailen of bellen (zie onderaan deze nieuwsbrief).
Als u uw mailadres aan ons hebt doorgegeven, krijgt u de informatie per mail. Om niet afhankelijk te zijn van de data waarop Stroom verschijnt, is het namelijk handig informatie over activiteiten per e-mail te kunnen verspreiden. Indien u dat wenst, graag alsnog uw e-mail adres doorgeven via duindoorn@antroposana.nl met de vermelding: Ik word graag op de hoogte gehouden van de activiteiten georganiseerd door Duindoorn.

Ondertussen is dankzij hulp een opzet voor de website klaar. duindoorn.antroposana.nl  Onder “therapeuten” kan u een aantal namen van artsen en therapeuten vinden.

Leesochtenden: Voor wie interesse heeft, wil Ellen Bähr het boek “Der elektronische Doppelgänger” lezen en bespreken. “Het gaat om het bewust worden van de etherische kwaliteit van onze gedachten. De mens moet de verhoudingen doorzien en begrijpen.”
R. Steiner Het boek is er ook in een Nederlandse vertaling.
Start: dinsdag 1 september 2015 van 9u tot 10u (1 keer per week)
Aanmelden en info: 070 3551613

Hebt u als lid wensen of suggesties rond thema’s of sprekers voor de te organiseren activiteiten, horen wij dat graag.

Verslag jaarvergadering : 20 januari 2015

Er zijn 8 aanwezigen: Ellen Baehr en Helene Michielsen en 6 Duindoornleden, waaronder 3 uit het bestuur van Therapeuticum Sterre der Zee.

Terugblik:

De afgelopen periode (lente 2013 tot nu, januari 2015) hebben wij drie bijeenkomsten georganiseerd rond de nieuwe bestemming van het Rudolf Steinerhuis.
Op deze bijeenkomsten werden ideeën levendig uitgewisseld en wensen voor de toekomst uitgesproken: o.a. een plek/taal vinden die verbindend werkt tussen wat leeft in deze stad rond antroposofische zorg. Duindoorn kan hierin een rol spelen.

In mei 2014 was er een goed bezochte lezing door Johanna Priester en in december een geslaagde middag met Ivo de Kroon waar maar een 10-tal deelnemers aanwezig waren.
De drukke tijd decembermaand kan hierbij een rol gespeeld hebben.

Verslag van de penningmeester

Antroposana werkt vanaf 2014 zonder subsidie van de overheid.
Daardoor is er een nieuwe oriëntatie nodig bij de afdelingen.
Duindoorn heeft het deel van de contributie waarover kon worden beschikt, gebruikt voor:
-Het organiseren van activiteiten.
-Er zijn exemplaren van “gezichtpunten” aangekocht om bij een aantal huisartsen te leggen.
-Een restbedrag kon als schenkgeld gegeven voor het initiatief “Vitaal in de Zalen”

Inbreng van de aanwezigen

-Meer aandacht aan preventie.
-Een manier zoeken om directer in contact te komen met de leden.
-Stroom is een interessant blad, maar de naam geeft niet de juiste associatie waardoor het niet herkend wordt als blad van Antroposana en ongelezen opzij wordt gelegd.
-Bob Duin stelt voor om activiteiten te organiseren in samenwerking met het Studiecentrum voor Antroposofie en wil ons helpen met het opzetten van de website.

We wensen u allen een mooie en deugddoende zomer toe!
Ellen Bähr en Helene Michielsen

duindoorn@antroposana.nl / 0707371333