Werkdoelen

Overzicht van onze ideeën
(en als er 1 pit mag ontkiemen is het ons al goed!)

Werkzaamheid Duindoorn: 

 • Ingaan op de vragen: Op welke facetten van gezondheid willen we ons vooral richten? Waar is behoefte aan? Bijvoorbeeld: ‘gezondheid van de stad’ of ‘gezondheid in het sociale leven’
 • Ons laten inspireren door denkbeelden over ‘toekomstige’ gezondheidswijzen
 • Ideeën uitwerken voor sociale contactgroepen en kringen van lotgenoten (i.s.m. Antroposana).
 • In samenwerking met de zorgverleners uit Den Haag e.o. thema’s uitwerken (praktisch en in dialoog)
 • Meditatie en klankenspel: Ellen continueert de bijeenkomsten op donderdag van 10-12 uur. Kom eens of vaker meedoen  en meld je aan bij Ellen: 06 13849676
 • Uitwerken ideeën over antroposofische thuiszorg
 • We willen ook naar het plantenleven van de duindoorn gaan kijken, evenals naar het plantenleven in onze regio

Samenwerking met Antroposana:

 • We gaan namens de leden Antroposana vriendelijk bevragen op de uitvoering van haar kerntaken en hoe zij ons kan ondersteunen
 • We willen samen met de andere plaatselijke leden (van de andere steden en regio’s) bekijken hoe Antroposana zich kan door ontwikkelen
 • We bekijken of het advies van Antroposana inzake de zorgpolis helder is en eventueel verbeterd kan worden
 • We willen graag uw constructieve bijdragen meenemen hoe het abonnementsblad ‘Stroom’ verbeterd kan worden

In de organisatie van Duindoorn: 

 • Uitbreiding coördinatieteam van Duindoorn naar ca. 5 mensen
 • Onderzoeken hoe ons contact met u verbeterd kan worden; contact via een lijst van emailadressen is beperkt. Misschien via de website van Antroposofie Den Haag?
 • Onze missie en taken helder krijgen (gerelateerd aan wat voor de leden van belang is).
 • Website hierop aanpassen (gedeeltelijk recent gedaan)
  • Is het zinvol om meer samen te werken met een of meer therapeutica of gezondheidscentra en/of met bijv. de Rudolf Steiner Zorg in Den Haag?
 • Kan Duindoorn een vaste en herkenbare eigen stek (locatie) krijgen?
 • Onderzoekje naar een afdeling met of zonder rechtspersoonlijkheid (het laatste is nu het geval)

Voor de activiteiten en plannen buiten regio Den Haag verwijzen wij door naar de kerntaken en missie en visie van Antroposana (zie website daarvan)

We zullen ons minder gaan bezighouden met het vragen van aandacht voor allerlei cursussen en lezingen over gezondheidszorg die in het Haagse cultuurleven zijn te vinden. Hiervoor is namelijk al een effectieve gids: Antrovista en tevens geeft het blad van Antroposana Stroom hierover informatie. Wel zullen wij met het studiecentrum Den Haag en andere partijen bekijken of er voldoende aanbod blijft in lezingen en workshops over de gezondheidszorg. 

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen?
Dat kan via contactformulier op website Duindoorn of
via telefoonnummer Ellen: 06 13849676