Welkom op de website van Duindoorn.

Duindoorn is als vereniging opgericht op 1 maart 1983. Sinds 2005 is Duindoorn een afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana voor de regio Den Haag e.o.  

Antroposana is een patiëntenvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg*. Het accent ligt op de gezondheid van mensen. Antroposana behartigt de belangen van haar leden door gezond makende therapieën en geneesmiddelen op antroposofische grondslag zichtbaar, toegankelijk en beschikbaar te maken voor alle partijen (cliënten, artsen, verzekeraars, politiek, etc.). * zie de brochure Antroposofische geneeskunde.

Duindoorn behartigt de belangen van de leden van Antroposana uit Den Haag e.o., voor zover het om aangelegenheden gaat die Den Haag e.o. betreffen. Wat die belangen zijn dienen we samen te bedenken, voelen, willen en doen. De coördinatiegroep van Duindoorn  heeft regelmatig overleg over wat haar aandacht heeft. Heeft u interesse om eens een overleg bij te wonen of ook deel uit te maken van de coördinatiegroep, bel Renata (zie hieronder) of mail ons via het contactformulier .

Duindoorn werkt graag kleinschalig van mens tot mens. Alleen als een initiatief wil groeien, kan het door gezamenlijke inspanning groter worden. Wij werken samen met het Antroposofische studiecentrum voor het verzorgen van cursussen en lezingen, zie de berichtgeving van het Elisabeth Vreedehuis en/of Antrovista.

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Contact?
Dat kan via contactformulier op website Duindoorn of via telefoonnummer Renata: 070-3645607.