Welkom op de website van de Haagse patiëntenvereniging* Duindoorn.
Duindoorn is als vereniging opgericht op 1 maart 1983.
Sinds 2005 is Duindoorn een regionale afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana.  

Antroposana is een patiëntenvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt op de gezondheid van mensen. Antroposana behartigt de belangen van haar leden door gezond makende therapieën en geneesmiddelen op antroposofische grondslag zichtbaar, toegankelijk en beschikbaar te maken voor alle partijen (cliënten, artsen, verzekeraars, politiek, etc.).

Duindoorn behartigt de belangen van de leden van Antroposana uit Den Haag, voor zover het om aangelegenheden gaat die Den Haag betreffen. Wat die belangen zijn dient steeds weer opnieuw door die leden zelf te worden gedacht, gevoeld en gewild.  Op deze website kan je onze eerste ideeën hierover vinden!

De coördinatiegroep van Duindoorn (Ellen Bähr en Sturmy Rommens)  heeft ca. 1x/maand overleg op woensdagochtend.

Heeft u interesse om eens een overleg bij te wonen of ook deel uit te maken van de coördinatiegroep bel Ellen of mail ons via het contactformulier.

Gezondheid

Wat is gezondheid? De antroposofie ziet de mens als een levendig samenspel van de vier niveaus. Normaal gesproken ontstaat hierdoor een harmonische afwisseling van opbouw en afbraak, slapen en waken, (zelf)bewustzijn en ontspanning. Ziekte wordt gezien als een verstoring van dit evenwicht. Het is een teken dat een van de niveaus de overhand heeft genomen of juist tekortschiet.

Herstel evenwicht Als u ziek wordt, kan dat uw wereld op zijn kop zetten of een vervelende onderbreking van het dagelijks leven zijn. Maar ziekte kan ook een signaal zijn van een vastgelopen patroon of een langer bestaand sluimerend probleem. De antroposofische geneeskunde ziet ziekte daarom vaak als een mogelijkheid om het evenwicht te herstellen en om er zo mogelijk lering uit te trekken. Zo bekeken kan een mens na het doormaken van een ziekte daadwerkelijk ‘beter’ worden. Daarom stimuleert deze geneeskunde zo veel mogelijk het natuurlijke, zelfgenezende vermogen van het lichaam en streeft ze naar een nieuwe balans tussen lichaam ziel en geest.

Duurzame aanpak Ieder mens heeft dat zelfherstellende vermogen van nature. De antroposofische geneeskunde is dan ook terughoudend met reguliere geneesmiddelen – uiteraard alleen waar dat verantwoord is. Een belangrijk doel ervan is dat u beter zicht krijgt op uw eigen leefstijl en gezondheid, en van daaruit leert handelen. De arts of therapeut begeleidt u daarbij, altijd vanuit een gelijkwaardige relatie. Deze duurzame en preventieve aanpak gaat idealiter verder dan alleen symptoombestrijding. Voor meer informatie, zie de brochure Antroposofische geneeskunde.