Welkom op de website van Duindoorn.

Duindoorn is als vereniging opgericht op 1 maart 1983. Sinds 2005 is Duindoorn een afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana voor de regio Den Haag e.o.  

Antroposana is een patiëntenvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg*. Het accent ligt op de gezondheid van mensen. Antroposana behartigt de belangen van haar leden door gezond makende therapieën en geneesmiddelen op antroposofische grondslag zichtbaar, toegankelijk en beschikbaar te maken voor alle partijen (cliënten, artsen, verzekeraars, politiek, etc.). * zie de brochure Antroposofische geneeskunde.

Duindoorn behartigt de belangen van de leden van Antroposana uit Den Haag e.o., voor zover het om aangelegenheden gaat die Den Haag e.o. betreffen. Wat die belangen zijn dienen we samen te bedenken, voelen, willen en doen. De coördinatiegroep van Duindoorn  (Ellen Bähr en Sturmy Rommens) heeft regelmatig overleg over wat haar aandacht heeft. Heeft u interesse om eens een overleg bij te wonen of ook deel uit te maken van de coördinatiegroep bel Ellen of mail ons via het contactformulier.

Onze ‘duindoorns’ (speerpunten) voor de komende tijd zijn:

  • Stimuleren van en bijdragen aan de samenwerking van antroposofische zorgverleners (en waar mogelijk ook de cliënten) en de ontwikkeling van therapeutica binnen Den Haag e.o.;
  • Stimuleren van en bijdragen aan innovatie van antroposofische gezondheidswijzen;
  • We willen samen met de andere plaatselijke leden (van de andere steden en regio’s) constructief Antroposana helpen zich door te ontwikkelen
  • Meer samenwerking aangaan met het Studiecentrum voor Antroposofie voor de regio Den Haag
  • Bijdragen aan kleine, regionale gezond makende initiatieven

Voor allerlei cursussen en lezingen over gezondheidszorg die in het Haagse cultuurleven zijn te vinden. verwijzen wij u graag door naar de externe linken.

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Contact?
Dat kan via contactformulier op website Duindoorn of via telefoonnummer Ellen: 06 13849676.
Ons postadres is:

Duindoorn,
p/a Elisabeth Vreedehuis,
Riouwstraat 1
2585 GP  Den Haag